سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه بین‌الملل سی اس اس؛ مسابقات قهرمانی جهان راگبی ۲۰۱۹، المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۰ رویدادهایی جهانی هستند که در ژاپن برگزار خواهند شد و احتمالاً توجه فعالان حملات سایبری را با هدف تبلیغات، مزیت استراتژیک و سود کیفری جذب می‌کنند.

برای شناسایی این تهدیدها، اکتبر گذشته موسسه مطالعات صلح ساساکاوای آمریکا (Sasakawa Peace Foundation USA) از یک مانور امنیتی (TTX) با عنوان “operation rugby daemon” به‌عنوان بخشی از کنفرانس سایبری c3 که در دانشگاه کیو (keio) در توکیو ژاپن برگزار شد حمایت مالی کرد. این تمرین که نمایندگانی از وزارت صنعت، تجارت، اقتصاد، (NTT)، هیتاچی و دیگر شرکت‌ها را به چهار گروه نیروی کار سایبری در جام جهانی راگبی سازمان‌دهی کرد، منجر به درک مهمی از آمادگی سایبری ژاپن شد که باید جهت آمادگی ژاپن برای مسابقات جهانی پیش رو در نظر گرفته شوند.

 در هنگام برگزاری این مانور تمرینی، چهار گروه با تهدیدهای سایبری مفهومی، علیه میزبانی ژاپن در این مسابقات دست‌وپنجه نرم کردند. هر تیم به‌طور مستقل بازی کرد و مسئول شناسایی تهدیدهای سایبری، ارزیابی اثر آن و هدایت تلاش‌های کاهش‌یافته بود.

چندین نتیجه قابل‌توجه از این آزمایش به دست آمد. اول اینکه از تعداد شرکت‌کننده‌های رسمی ژاپنی به‌روشنی می‌توان دریافت که ژاپن تهدیدهای سایبری را جدی گرفته است. این موضوع حائز اهمیت است زیرا حملات سایبری با مقیاس بزرگ پیچیده هستند و شامل سوءاستفاده از دارایی‌هایی می‌شود که در اختیار ادارات دولتی قرار دارند، می‌شوند. کاهش مؤثر حملات به این نیاز دارد که همه ادارات و مؤسسات باتجربه حملات سایبری، در این مانور جی داشته باشند.

دوم آنکه، هر دو بخش دولتی و بخش خصوصی ژاپن کارکنان ماهر تکنیکی و عملیاتی دارند که در این مانور شرکت کرده و قادر بودند تهدیدهای واقعی را از تهدیدهای گیج‌کننده جدا کنند و نیز اقدامات لازم برای کاهش تهدیدات را اجرا کنند.

سوم آنکه، برای همه شرکت‌کنندگان روشن بود که پاسخ به یک حمله سایبری بزرگ مقیاس یک تلاش پیچیده است که به یک گروه یکپارچه پاسخگو نیاز دارد که با هم تمرین کرده باشند و به نقش‌ها و مسئولیت‌های یکدیگر نیز آگاه باشند.

ازآنجاکه رقابت‌های جهانی راگبی ۲۰۱۹ و المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۰ نزدیک می‌شوند، بسیار ضروری است که ژاپن یک مکانیسم پاسخی تدارک ببیند که شامل بخش‌های خصوصی و عمومی مناسب بوده و به‌منظور تهیه بازی‌هایی جهت شبیه‌سازی و تمرینات گروهی تلاش‌هایش را ادامه دهد.