سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه بین الملل سی اس اس؛ خسرو سلجوقی در خصوص امکان ایجاد پول دیجیتالی در کشور که به تازگی توسط برخی بانک‌ها مطرح شده گفت: یکی از بحث‌های مرتبط با بلاکچین، مبحث انرژی است و ما از آنجا که در دشت کویر مرکزی ایران این قابلیت را داریم که با قیمت یک دهم جهانی انرژی تولید کنیم پس این ظرفیت هم وجود دارد که به جای تولید اسکناس، پول دیجیتالی تولید کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ارزش‌گذاری پول دیجیتالی بر مبنای میزان برقی است که مصرف می‌شود و چون ما این توانایی را داریم که انرژی خورشیدی را به برق تبدیل کنیم و ناحیه کویری کشورمان نیز بزرگ است امکان ورود به این مبحث را داریم.

سلجوقی ادامه داد: من فکر می‌کنم پول دیجیتالی مخصوصاً با شرایطی که نیاز به مقابله با تحریم‌های جهانی وجود دارد درواقع یک فرصت است و حتی شاید در این مبحث کمی هم با تأخیر ورود کرده‌ایم.

 وی در خصوص بلاکچین و نگاه دوگانه‌ای که در کشور به آن وجود داشته و عده‌ای آن را پذیرفته و برخی رد می‌کنند نیز گفت: ما باید دو موضوع را از هم جدا کرده و بدانیم که دانش بلاکچین فقط محدود به ارز دیجیتالی نیست. دانش بلاکچین در سایر بخش‌ها از جمله در کشاورزی و خدمات نیز کاربرد دارد اما چون کاربرد آن را نمی‌دانیم و اولین بار بلاکچین در ارز دیجیتالی استفاده شد این دو را برابر هم قرار دادیم.