سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه بین الملل سی اس اس؛ در هفته امنیت سایبری، فعالیت های مختلفی از جمله جلسه آموزشی با عنوان “آشنایی با نرم افزار امنیتی”، آموزش رشته های امنیت سایبری مانند “آشنایی با هک کردن وبسایت ها”، “رقابت در هک کردن وبسایت ها” و “رویداد هکاتون ضد بلوک شدن” برگزار شد.
در افتتاحیه این کنفرانس با مضمون “امنیت سایبری و محاصره: فرصت ها و تهدیدها” دکتر حسن الدرهم (Hassan Al Derham) رییس دانشگاه قطر، پروفسور ماریام المادید (Mariam Al Maadeed) معاون رییس دانشگاه قطر در زمینه تحقیقات و فارغ التحصیلی، دکتر خلیفه الخلیفه (Khalifa Al Khalifa) رییس دانشکده مهندسی، سرتیپ عبدالعزیز فلاح الدساری (Abdul Aziz Falah Al Dosari ) فرمانده نیروهای اطلاعات ارتش قطر، خلید صدیق الهاشمی (Khalid Sadiq Al Hashmi) معاون وزیر حمل و نقل و ارتباطات، دکتر سیف محمد الکواری (Saif Mohammed Al Kuwari) مدیر فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه، دکتر منیر تگ (Munir Tag) مدیر برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات تحقیقات ملی قطر و تعداد دیگری از متخصصان حضور داشتند.
دکتر حسن الدرهم در این کنفرانس گفت : «در هفته امنیت سایبری، دانشگاه قطر از دیدگاه استراتژی امنیت ملی سایبری که نشان دهنده نقشه راه برای افزایش آگاهی از اهمیت امنیت سایبری و کمک به حفظ حقوق اساسی و ارزش های قطر است، حمایت می کند. این رویداد نیازمند ایجاد مکانیزم کارآمد برای مبارزه با جرایم سایبری، افزایش آگاهی از خطرات آن و افزایش امنیت در سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی، کمک به امنیت بیشتر و ایمن تر سیستم های الکترونیکی در کنار فناوری معاصر و نشان دادن چالش های جرایم سایبری مانند حملات سایبری یا عبور از مرز دو کشور است.»
دکتر نورا فتیس (Noora Fetais)، مدیر تحقیقات مرکز KINDI اعلام کرد : «تا همین اواخر، جرایم سایبری محدود به افراد یا گروه های کوچک بود، اما با گسترش شبکه های اینترنتی و پیچیده و گسترده تر شدن این جرایم، آسیب قابل توجهی به شرکت ها و موسسات وارد شده است. با وجود تکامل در سیستم های برخی موسسات، به دلیل توسعه مکانیزم ها و روش های هک الکترونیکی، هنوز هم این سیستم ها از حملات سایبری در امان نیستند و تمام نهادها باید برنامه ای برای توسعه زیرساخت های خود در ارتقای امنیت سایبری داشته باشند.»