سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سی اس اس، به نقل از cbronline؛ بر اساس گزارشی توسط صنایع PWC، هوش مصنوعی و فناوری های خودکارسازی، برای ارتقای ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی در ده سال آینده در دستور کار قرار گرفت. با این حال، رشد استفاده از روبات های هوشمند، پهپادها، دستیاران هوش مصنوعی و وسایل نقلیه خودران، تحولی در بازار شغل ایجاد خواهد کرد. با توجه به تحقیقات اخیر، پیش بینی شده تا سال ۲۰۳۵ یکی از سه شغل در انگلستان از بین برود.

در طرف دیگر، محققان پیش بینی می کنند که درآمد شغلی بتواند جابجایی کارگران را جبران کرده و سرمایه گزاری های  بیشتر در حوزه آموزش نیروی کار انجام خواهد شد.

جان هاکس ورس (John Hawksworth)، یکی از اقتصاددانان شرکت PWC، در این رابطه افزود:

ما اعتقاد نداریم که خودکار سازی  تا سال ۲۰۳۰ به بیکاری انبوه تبدیل دامن بزند.همان طور که شروع تحول های  دیجیتال گذشته باعث تعدیل نیروی انسانی نشد. 

در بلندمدت، هوش مصنوعی، رباتیک و فن آوری های مرتبط باید نه تنها سهم قابل توجهی را در تولید ناخالص داخلی انگلستان تا ۱۰٪ داشته باشند بلکه باید با ایجاد شغل های جدید بتوانند به طور کامل جبران خسارات احتمالی مرتبط با خودکارسازی را جبران کنند.

شرکت یادشده سه موج از خودکارسازی را بین سال های ۲۰۱۸ تا اواسط دهه ۲۰۳۰ شناسایی می کند که در طول این مدت زنان با از دست دادن شغل روبرو می شوند. مرحله اول، به نام موج الگوریتمیک، از ۲۰۱۸ تا اوایل سال ۲۰۲۰، فقط ۲-۳ درصد از مشاغل را می توان تحت تاثیر اتوماسیون قرار خواهد داد. با این حال، از اوایل سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۹، هر یک از پنج شغل، به وسیله فناوری از بین می روند.

خودکارسازی وظایف محاسباتی ساده و شاکله تحلیل داده ها به صورت روزانه در امور مالی، اطلاعات و ارتباطات دیده می شوند. گرچه سرمایه گذاری در سطح جهانی در فن آوری های در حال ظهور پایدار است، اما نوظهوری باعث تشدید تردید شده و مانع پذیرش آن می شود. از این رو، تاثیر در بازار کار در طول سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ تقریبا نا مشخص خواهد بود.