سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه امنیت سی اس اس، به نقل از سکیوریتی افرز؛ همچنین می خواهند این شیبه سازی را در خدمات دیگر مانند بانکداری الکترونیک، همراه بانک و … نیز به کار ببندند.

برای مقابله با یورش های سایبری (cyberheists) به مکان های حساس مانند بانک ها، شبیه سازی حمله بسیار کار گشا است. افزایش تهاجمات و سرقت هایی که در فضای اینترنت صورت می گیرند، موجب شد کارشناسان به فکر بالابردن توان سایبری خود برای مقابله با آنها بیفتند. به عنوان مثال، حملات هکری به شبکه مالی سوییفت (SWIFT) موجب شده اند که مسئولان امنیت سایبری، دقت مضاعفی در این زمینه به کار ببندند.

پس از اجرای شبیه سازی، فعالیت گروه هایی به نام تیم قرمز (red teams) آغاز می گردد که اقدام به ارزیابی تهاجم صورت گرفته می نمایند.

بانک مرکزی اروپا (The European Central Bank)، طی گزارشی اعلام کرد که نیروهای اطلاعاتی تیم قرمز، افرادی متبحر در امور سایبری هستند و با اشراف اطلاعاتی درباره آسیب پذیری های احتمالی، به بررسی ویژه می پردازند.

ازسوی بانک مرکزی اروپا، برای این شیبه سازی ها، سازوکاری دقیق درنظر گرفته شده است. این چارچوب ها، موجب تسهیل در انجام شیبه سازی ها و نتیجه گیری می شوند.

به طور کلی، شبیه سازی کمک شایان توجهی به تمام مسائل از جمله موضوعات سایبری می کند. اگر بتوانیم با شیبه سازی تاخت و تاز های سایبری، حفره ها و آسیب پذیری ها را شناسایی نماییم، خواهیم توانست بسیاری از حملات را پیش بینی و برای رویا رویی با آنها، آمادگی لازم را کسب کنیم.