سی اس اس برای شما

مجلس سنای ایالات متحده به  کریستوفر کربز (Christopher Krebs)،  فرد پیشنهادی برای مدیریت واحد سایبری وزارت امنیت داخلی و وزارت نیروی این کشور، رای اعتماد داد. وی که پیش از این مدیر اجرایی مایکروسافت بوده، موفق شد پس از طی چند ماه سرپرستی واحد حفاظت از زیر ساخت ها و سایبر وزارت امنیت داخلی از سنا رای اعتماد بگیرد.

کربز به عنوان چهره عمومی وزارت امنیت داخلی با چالش های متعددی  همچون کمک به ایالت ها به منظور بهبود امنیت سایبری سامانه های انتخاباتی پیش از انتخابات سال جاری و ۲۰۲۰ روبرو است.

عنوان رسمی کربز «معاون اداره حفاظت و برنامه های ملی» وزارتخانه نام برده است. وی در سخنانی اظهار داشت یکی از اولویت های اصلی او، تغییر نام این نهاد دولتی به «سازمان امنیت سایبری و امنیت زیر ساخت ها» خواهد بود.

قانون امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ها که سال گذشته مورد تایید مجلس نمایندگان قرار گرفت نیز می تواند به کربز و سازمان تحت نظر او در این مسیر کمک کند. وی در این خصوص اذعان داشت:

من به همکاری خود با کنگره برای تصویب این قانون مهم ادامه خواهم داد.