سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربات، به نقل از «powercompare»؛ با افزایش قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۱۷، بحث‌های بسیاری پیرامون حباب بودن یا نبودن ارزش آن مطرح شد؛ اما شاید یکی از جالب‌توجه‌ترین موضوعات پیرامون این ارز دیجیتالی انرژی الکتریکی موردنیاز برای استخراج آن است.

با توجه به «شاخص مصرف انرژی بیت‌کوین دیجیکانمیست »، این عدد در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، به ۲۰٫۰۵ تراوات و تا ۲۶ فوریه ۲۰۱۸، ۵۲ تراوات ساعت بوده است. بر همین اساس مصرف برق استخراج بیت‌کوین از مصرف انرژی بیش از ۱۵۹ بیشتر است.

اگر ماینرهای بیت‌کوین یک کشور در نظر گرفته شوند، رتبه‌ی ۶۱ در زمینه‌ی مصرف برق به دست می‌آورند.