سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه بین الملل سی اس اس، به نقل از «dvidshub»؛ مدافعان سایبری ۱۷۵ اُمین گروه عملیات سایبری وینگ (Wing’s Cyber Operations Group)، از پایگاه هوایی گارد ملی وارفیلد مریلند (Group at Warfield Air National Guard Base)، از نیروی های دفاع سایبری «دفاع ملی استونی» (Estonian Defense League’s) در طول رزمایشی به نام «HEDGEHOG» یا «سیل ۲۰۱۸ » (Siil 2018) پشتیبانی به عمل آورد. این رزمایش از تاریخ ۲ تا ۱۲ برگزار شد.

اپراتورهای جنگ سایبری مریلند و استونی از رزمایش سیل به عنوان فرصتی برای به کارگیری دانش و مهارت خود از هر دو طرف گروه نظامی و غیر نظامی، بهره می گیرند. آنها سناریوهای سایبری را با زمینه های تمرینی که ظرفیت ایجاد تهدیدات در موقعیت های واقعی دارند، ترکیب کردند.
یکی از اهداف دفاع ملی استونی، ایجاد آگاهی سایبری در رزمایش مذکور با طراحی اشیا فیزیکی است. هدف از این اقدام آزمایش سیاست و روش های شرکت کنندگان استونیایی است.

یکی از اپراتورهای مریلند گفت:

ما به منظور آزمایش خودآگاهی سایبری داخلی از روشی با نام سو استفاده سایبری «Cyber Exploitation» استفاده می کنیم. ما مطابق همیشه نقش دفاعی را برعهده گرفتیم؛ اما دفاع ملی استونی قصد دارد مردم را به سمت سناریوهای آن سوق دهد، که بسیار خلاقانه است.

سناریوهای به کار رفته شامل نفوذ به «اکسس پوینت های بی سیم»، حملات فیشینگ از طریق لینک به وبگاه ها و خروج کدهای پاسخ سریع با نام تجاری سیل ۱۸ (Siil 18) می شود. هدف آنها به دست آوردن اطلاعات اولیه از ابزارهای مورد استفاده، به منظور آزمایش سطح آگاهی سایبری داخلی کارکنان دفاعی استونی است.

علاوه بر موارد یاد شده از ابزارهای قابل حمل مخرب دارای بدافزار، حملات باج افزارها  استفاده شده و در تلفن ها جایگذاری می شوند تا بتوان واحدها را ردیابی کرد.

اپراتور مذکور ادامه داد:

اساساً، آنها به خانه ی شما نفوذ کرده؛ اما چیزی را سرقت نمی کنند؛ بلکه تنها یک متن کوتاه را از خود باقی می گذارند که بگویند قبلا در آن محل حضور داشتند.

دستیابی به داده های یاد شده از طریق سناریوی بالا به دشمن اجازه می دهد اطلاعات عملیات نظامی را کسب کرده، برنامه ی عملیات ها را با خطر مواجه کند.

رزمایش سیل به طور معمول روی عملیات های زمینی و هوایی تمرکز دارند؛ اما اضافه شدن دامنه ی سایبری به آن به دو گروه مذکور اجازه می دهد همکاری های گسترده تری با یکدیگر داشته باشند.

مقام یاد شده، ادامه داد:

اولین دفعه ای نیست که ۱۷۵ امین گروه عملیات سایبری وینگ با استونی رزمایش برگزار می کند. این همکاری اگر بیشتر نباشد، به ۹ سال قبل بازمی گردد.

یکی از اعضای سایبری دفاع ملی استونی گفت:

رزمایش بالا برای اهداف و معیارهای مشترک ما بسیار ارزشمند است. تلاش های روزانه ی تاکتیکی و فنی باعث تقویت روابط ما خواهد شد.

رزمایش HEDGEHOG 2018، بزرگترین نمونه ی برگزار شده در استونی به حساب می آید. هدف آن آموزش قلمرو دفاعی در هر دو حوزه ی جنگ سنتی و نامتقارن است.

در رویداد مذکور اعضای سه گروه « دفاع ملی استونی»، «واحد بانوان دفاع ملی استونی» (Women’s Home Defense League) و  «نیروی دفاعی عادی» حضور دارند. به علاوه پلیس، نگهبان مرزی و کارکنان مدیریت اضطراری در آن شرکت می کنند. از طرفی با همکاری ۱۵ عضو ناتو، بیش از ۱۵ هزار نفر در آن شرکت حضور می یابند.