سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه بین الملل سی اس اس؛ در حدود همان زمان، سانچز و تیم وی برای آموزش تکنیک های تدریس برای نظارت داخلی وارد امارات شدند. به عنوان رئیس کمپانی اطلاعاتی CAGN Global Ltd.، مستقر در بالتیمور، سانچز یک تیم از افسران پیشین سازمان انتظامی، بازرسان مقامات اطلاعاتی غربی و سربازان پیشین را برای آموزش اماراتی‌ها در مورد نحوه جاسوسی گردهم آورد.

برنامه آموزشی، که با یک مربی ساده با رهبری امارات آغاز شد، سریعتر از آن چیزی که افراد تصور می‌کردند پیشرفت کرد. آنها به به شدت به سانچز متکی بودند. این وابستگی تا حدی بود که می خواستند او را به ایجاد تمام سازمان های اصلی اطلاعاتی خود وادار کنند.

این دوره ها، با الگوبرداری از برخی مدل های آموزشی سیا، به بخش های مختلف تقسیم می شوند. اجزای این دوره از خط هوشمند پایه که شامل اردوگاه آموزشی به همراه با گزارش نویسی، جمع آوری اطلاعات و یادداشت برداری، برنامه اطلاعات خارجی، یک دوره شبه نظامی، و یک دوره سازمان انتظامی و پلیس فدرال تشکیل می‌شود.

برنامه آموزشی شامل «دویدون خرگوشی» می‌شود که افسران را در یک ماموریت نظارت قرار می‌دهد.

سربازان آموزش دیده اند تا توجه معلم دیگری را که سعی در فرار از آنها دارند، جلب نکنند. آنها همچنین «هنر مشاهده کردن» و نحوه تعیین اهداف بالقوه را آموزش می بینند.

دوره های نظارت بیرونی تقریبا مرجع آموزش دقیق سیا است. یکی از کارکنان سابق شرکت سانچز گفت:

این دقیقا همان چیزی است که آنها در ایالات متحده آموزش می دهند؛ همان مواد آموزش است.

براساس یک منبع دیگر، استفاده مربیان از مواد آموزش مشابه پس از برانگیخته شدن خشم سازمان سیا بود که در نهایت سانچز منافع زیادی از آن برد.